Praznicul Bobotezei-Hramul Parohiei Roquetas de Mar

 

 

 

    Parohia Ortodoxă Română din Roquetas de Mar, Spania, își sărbătorește hramul în fiecare an la 6 Ianuarie, la Praznicul Botezului Domnului. Miercuri, 5 Ianuarie 2022, în Ajunul Bobotezei, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, alături de un sobor de slujitori, a săvârșit Slujba Vecerniei Mari unită cu  Litia.
     Joi, 6 ianuarie, în ziua Praznicului Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat fiind în slujire de  Părintele Paroh Adrian Fofiu și de Părintele Arhidiacon Casian Nemet.
     În cuvântul de învățătură a arătat că la Botezul Domnului se petrec trei lucruri importante: “La Botez se descoperă Taina Preasfintei Treimi. Dumnezeu nu este o singurătate absolută, ci o comuniune desăvârșită, între trei Persoane absolute și supreme: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Mântuitorul Hristos nu este doar om desăvârșit ci, și Dumnezeu desăvârșit. “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit”- este mărturia pe care o dă Dumnezeu Tatăl în momentul botezului în apele Iordanului. 
     La botez, Domnul sfințește firea apelor și alungă pe diavolul care  s-a ascuns în ea. Apa redevine un principiu dătător de viață. Din apă și din Duh omul va putea să se nască la viața cea nouă în Hristos.
    Mergând să se boteze în Iordan, de către Sf. Ioan Botezătorul, Mântuitorul se unește cu oamenii păcătoși și se pocăiește împreună cu ei, luând asupra Lui păcatele tuturor. Această pocăință deschide cerul și se aude glasul Tatălui, care dă mărturie despre Fiul Său iubit, iar Duhul Sfânt se pogoară asupra Lui în chip de porumbel.
Aceste trei lucruri sunt în strânsă legătură și cu botezul nostru. 
    Înainte de a fi botezați este foarte important să mărturisim dreapta credință. Acest lucru va trebui să-l facem până la ultima răsuflare, și prin cuvânt și prin viață. Dreapta credință trebuie să ne ducă și la dreaptă viețuire.
   Și noi creștinii suntem chemați să sfințim natura înconjurătoare prin chemarea neîncetată a numelui lui Hristos și a Duhului Sfânt. Omul sfințește locul doar în măsura în care este purtător de har.
Și noi trebuie să aducem pocăință pentru tot omul. Trebuie să ne pocăim pentru păcatele celorlalți la fel ca și pentru propriul păcat, fără să judecăm și să disprețuim pe nimeni. Doar o asemenea pocăință va deschide cerul și pentru noi, fiind recunoscuți și noi, fii iubiți ai Părintelui ceresc, iar Duhul Sfânt se va revărsa cu îmbelșugare asupra noastră, întărindu-ne și luminându-ne în toate zilele vieții noastre.”

     Înainte de încheierea Sfintei Liturghii, după Rugăciunea Amvonului, Preasfințitul Părinte Teofil dle Iberia a săvârșit Slujba cea Mare de Sfințire a Apei, care a fost împărțită apoi tuturor credincioșilor.
     La final, Părintele Paroh Adrian Fofiu a mulțumit ierarhului pentru prezența și slujirea sfintelor slujbe prilejuite de Praznicul Botezului Domnului, hramul parohiei din Roquetas de Mar, oferindu-i în dar două icoane.