Praznicul Bunei-Vestiri la Catedrala Episcopală din Madrid

 

 

       De Praznicul Bunei-Vestiri, 25 martie a.c., Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a slujit Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală din Madrid, avându-l alături în slujire pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, fiind înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

          În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotonit întru preot pe diaconul Ion Nemțelea, pe seama Parohiei Sf. Ier. Osie din Cordoba, iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia l-a hirotonit întru diacon pe ipodiaconul Sergiu Caracaș-Bratu, pe seama Parohiei Sf. Mc. Sebastian din San Sebastian Donostia.

          Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, care a evidențiat semnificațiile acestui praznic: 

      Praznicul Bunei-Vestiri este, deopotrivă, praznic al Mântuitorului, dar și praznic al Maicii Domnului. Este praznicul Mântuitorului, pentru că acesta este momentul întrupării Sale, prin zămislirea în pântecele Fecioarei, cu lucrarea Duhului Sfânt. De aici învățăm că omul este viu din clipa zămislirii, iar avortul, uciderea și sinuciderea, sunt păcate foarte grave împotriva vieții și împotriva providenței.

         Este praznicul Maicii Domnului, pentru că ea a făcut posibilă întruparea. Nu pentru că ar fi fost o creație specială a lui Dumnezeu, nici pentru că s-ar fi zămislit fără de păcat, ci datorită sfințeniei dobândite prin împlinirea, din fragedă copilărie, a poruncilor dumnezeiești. Faptul că Buna-Vestire nu s-a petrecut la Templu, ci într-o cetate a Galileii, numită Nazaret, ne arată că în Noul Legământ adevăratul Templu al lui Dumnezeu este omul.

         Avem nevoie de biserica de zid pentru a sluji Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, dar să nu uităm că și noi am fost sfințiți cu aghiasmă și cu Sfântul Mir. Evlavia pe care o avem în biserică, pentru că este sfințită, să o avem și în afară, pentru că și noi suntem sfințiți. Legătura cu Dumnezeu trebuie să o trăim în inimă, prin post, rugăciune neîncetată și euharistie.