ADUNAREA EPARHIALĂ 2023

 

 

Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei,  a prezidat joi, 19 Ianuarie 2023, şedinţa Adunării Eparhiale, organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Aceasta este formată din toți clericii Eparhiei şi din doi reprezentanți mireni din fiecare parohie.

Lucrările ședinței au fost precedate de Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei, în prezența Preasfinţitul Părinte Timotei, în Catedrala episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică, din Madrid, urmată de slujba de Tedeum.

În cadrul întrunirii de lucru au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2022 ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial, alcătuite pe baza dărilor de seamă transmise de parohiile Eparhiei, și au fost stabilite obiectivele prioritare pentru anul în curs. 

SECTORUL ADMINISTRATIV BISERICESC
 

Structura administrativă a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei:
1 Catedrală Episcopală
141 parohii
13 protopopiate
13 filii
5 mănăstiri 

 

 În anul 2022, s-au înființat 3 parohii:

 Torrelaguna,  Logroño II și Villarubia de los Ojos

În cadrul Eparhiei avem:

157 preoți
6 diaconi

dintre care: 

127 preoți parohi
16 preoți slujitori și coslujitori
5 preoți misionari

3 preoți pensionari

Situația pe grupe de vârstă și de studii a personalului clerical:
 

 21 – 30 de ani: 6

 31 – 40 de ani: 40

 41 – 50 de ani: 72

 51 – 60 de ani: 25

 61 – 65 de ani: 3

 peste 65 de ani: 4
 9 doctori (în teologie și alte specializări)
5 doctoranzi
53 studii de masterat (în teologie și alte specializări)
72 studii de licență (Facultatea de Teologie și alte facultăți)
11 seminar teologic
5 școala de cântăreți

Situația botezurilor, cununiilor și înmormântărilor:


BOTEZURI:  3738

CUNUNII: 769

ÎNMORMÂNTĂRI: 271

Primiri la ortodoxie de la alte culte/credințe:

Prin mirungere: 42

Prin botez: 30

Reveniri la ortodoxie: 23

În prezent, la Ministerul de Justiție sunt înregistrați ca miniștri de cult (ministro de culto):105 preoți.

28 de preoți nu sunt înregistrați

În anul 2022, în cadrul Episcopiei, s-au acordat:

71 dispense pentru a II-a cununie (pentru mire sau mireasă)

26 dispense pentru a -II-a cununie (ambii)

3 dispense pentru a –III-a cununie (pentru mire sau mireasă)

50 dispense pentru cununie mixtă

SECTORUL PATRIMONIU ȘI CONSTRUCȚII BISERICEȘTI

SITUAȚIA LĂCAȘURILOR DE CULT:

 • -    102 situate în mediul URBAN
 • -    17 situate în mediul RURAL
 • -    14 filii: 8 în mediul urban și 6 în mediul rural

21 parohii spații proprii

49 parohii în biserici sau spații închiriate sau puse la dispoziție de către biserica catolică

1 parohie într-un spațiu închiriat de la anglicani

53 parohii în spații închiriate

2 parohii în spații – proprietăți ale Episcopiei

Situația suprafețelor de teren intravilan deținute de parohii:

 1. 1.    Alcala de Henares: 1666,66 m2                13. Lerida: 1000 m2
 2. 2.    Alcazar de San Juan: 1681 m2             14. Logroño: 750 m2
 3. 3.    Aranjuez: 380 m2                    15. Roquetas: 1330 m2
 4. 4.    Barcelona: 450 m2                      16. Segovia: 920 m2
 5. 5.    Benidorm 1000 m2                17. Torrent: 150 m2
 6. 6.    Burgos: 2674m2
 7. 7.    Calahorra: 1034 m2
 8. 8.    Calatayud: 2240 m2
 9. 9.    Catedrala: 1500 m2
 10. 10.    Getafe: 525 m2
 11. 11.    Girona: 1684 m2
 12. 12.    Huesca: 300 m2

SECTORUL MISIONAR PASTORAL

ȘCOLI PAROHIALE

S-au organizat 88 (75 în 2021) de Școli parohiale în Eparhia noastră, la care au participat aproximativ  2011 copii (1546 în 2021).

Pe parcursul anului 2022 78% dintre parohii au organizat activități cu copiii (spectacole,ateliere, manualități etc.) cu ocazia Zilei Naționale, 1/8 martie, etc.

Prima Spovedanie și Împărtășania festivă

S-a organizat în 46 parohii, au participat 714 (160 în 2021) copii pe segmentul de vârstă 7-10 ani.

NEPSIS

 • •    În anul 2022 au funcționat grupuri Nepsis în 49 (41 în 2021) de parohii, având aproximativ 811 membri pe segmentul de vârstă 15-30+ (700 în 2021). 
 • •    În 2022 s-a organizat o singură întâlnire Nepsis la nivel de protopopiat, în Protoieria de Castellon, la Torrent-Vedat 03 decembrie, la care au participat 60 de tineri pe segmentul de vârstă 12-24 ani.

Cântarea liturgică:

 • •    În 69% dintre parohii predomină muzica psaltică;
 • •    În 19% muzica liniară/ D. Cunțanu;
 • •    În 12% alte tipuri;
 • •    În 82% din parohii strana este asigurată de cântăreți amatori;
 • •    În restul de 18% din parohii de către cântăreți cu studii de specialitate/profesioniști, cor sau grup vocal;
 • •    În 90% dintre parohii credincioșii participă activ la Sfânta Liturghie, promovându-se cântarea omofonă.

Catehizarea:

În anul 2022 un număr de 72 parohii au raportat programe de cateheze (constante sau ocazionale) sau proiecte catehetice pe mai multe teme: a anului omagial, rugăciune, isihasm și Sfintele Taine, cateheze pentru familie, tineri, copii, cateheze prebatismale și premaritale, cateheze biblice,  cateheze în posturile de peste an și cu alte ocazii.

Tabere:

În Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei s-au organizat în vara anului 2022 trei tabere (aproximativ 100 tineri
La Vilaller (Spania) în perioada 11-31 iulie ți 15-31 august;
La Tortosa Beceite (Spania) în perioada 24-30 iulie;

La Aldeia de Santa Margarida (Portugalia) în perioada 16-30 august;

SECTORUL DIALOG INTERRELIGIOS, INTERCREȘTIN ȘI RELAȚIILE CU STATUL

La nivelul relaţiilor între Episcopia Ortodoxã Românã a Spaniei şi Portugaliei şi Stat, eparhia noastrã a rãspuns tuturor solicitãrilor şi invitaţiilor din partea Administratiei Centrale şi a celei locale privind proiecte de colaborare . Aceasta s-a fãcut din dorinţa şi necesitatea de a fi cunoscuţi şi de a explica rolul şi misiunea bisericii noastre ca un important partener social şi nu numai în integrarea românilor, reprezentarea şi manifestarea lor în societatea spaniolă. 

În anul 2022 s-a intensificat colaborarea cu Fundatia „Pluralismo y convivencia” a Guvernului Spaniei începând cu întâlnirea cu directoarea acesteia, doamna Inés Mazarrasa Steinkuhler și continuând apoi cu mai multe proiecte concrete privind implicarea şi rolul social al Bisericii Ortodoxe Române în Spania, studii privind credinţa ortodoxă în Spania, modul în care cunosc şi trãiesc tinerii credinţa, etc.

În cursul anului 2022 au existat trei întâlniri cu Reprezentanţi ai Poliţiei Municipale din Madrid – “Unitatea de gestionare a diversitãţii “ privind lupta împotriva manifestãrilor ostile şi a îngrãdirii drepturilor de exprimare a credinţei. În cadrul acestor întâlniri s-a explicat importanţa identificãrii din timp a manifestãrilor rasiste şi xenofobe şi modul în care trebuie semnalate şi comunícate autoritãţii competente.

Demersurile privind asigurarea unui mediu privind angajarea specificã a personalului clerical şi monahal al Eparhiei noastre au continuat şi s-au concretizat prin intâlnirea de la “Ministerio de Presidencia” cu unul din adjuncţii ministrului unde au fost prezentate importanţa şi necesitatea asigurãrii egalitãţii de drepturi tuturor cultelor şi religiilor din Spania solicitând concret emiterea unui Decret Regal privind regimul asigurãrilor sociale pentru angajaţii EORSP dar şi reglementarea regimului fiscal şi a posibilitãţii de catehizare ortodoxã în şcoalã a copiilor ortodocşi. Referitor la regimul asigurãrilor sociale, EORSP a înaintat deja o propunere concretã care conţine toate aspectele specifice.

În data de 23 iunie 2022 la iniţiativa comunã Conferinţei Episcopale Spaniole şi a EORSP s-a desfãşurat prima întâlnire în scopul constituirii unei Comisii Intercreştine cu reprezentare naţionalã ca mediu de dialog interconfesional dar şi interlocutor in relaţia cu statul. Necesitatea unui astfel de organism a fost constatatã în timpul pandemiei când nu a existat o voce comunã creştinã în apãrarea dreptului la liberã manifestare a cultului şi a credinţei în faţa unor abuzuri din partea autoritãţii de stat.

 • •    Preoţii Episcopiei noastre au participat sau au asistat la 114 la întâlniri cu celelalte culte, și s-au raportat 23 de participări la sesiuni, congrese sau discuţii pe teme religioase.
 • •    Preasfințitul Părinte Timotei a asistat la hirotonirea Episcopului Catolic de San Sebastian Donostia.
 • •    Preacucernicul Părinte Protopop Cristian Deac a asistat la hirotonirea Episcopului Vicar de Getafe.

SECTORUL CULTURAL ȘI COMUNICAȚII MEDIA

 • •    Dintre actele cultural-artistice organizate la nivel parohial, amintim: recitaluri de poezie din creația eminesciană cu prilejul Zilei Culturii Române, momente artistice dedicate Zilei Mamei, ateliere de icoane pe sticlă sau pe lemn, spectacole de poezii și cântece patriotice dedicate Zilei Naționale a României, concerte de colinde sau piese de teatru religios în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, etc.

 • •    În cadrul ședințelor de protopopiat s-au dezbătut cele două teme dedicate Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț
 • •    în  luna decembrie a anului trecut, la nivel de protopopiat, s-a organizat Festivalul de Colinde și Datini de Crăciun Bun ești, Doamne, bun!
 • •    s-au editat nouă numere din publicația oficială eparhială Foaia Sfântul Apostol Iacob, în format electronic, distribuită on-line, pentru folosul preoților și al creștinilor interesați;
 • •    -în cadrul aceleiași reviste eparhiale a fost inaugurată o rubrică permanentă în care au fost publicate texte și articole dedicate tematicii Anului omagial și Anului comemorativ în Patriarhia Română.
 • •     la nivel eparhial s-a derulat Concursul de eseuri Rugăciunea, dialog cu Dumnezeu, adresat elevilor de la școlile parohiale. În urma jurizării, lucrările premiate svor fi publicate în câteva numere ale revistei eparhiale Foaia Sfântul Apostol Iacob.
 • •    s-au realizat douăzeci și unu de ediții ale emisiunii cu tematică religioasă ABC-ul Credinței, avându-l ca invitat permanent pe PS Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, în colaborare cu Televiziuneaon-line Lira din Madrid.
 • •    Pe site-ul oficial al eparhiei www.obispadoortodoxo.es sunt publicate vizitele pastorale ale celor doi ierarhi, întâlnirile oficiale, slujbele oficiate la Catedrala Episcopală, comunicate de presă, cronicile unor evenimente deosebite din viața parohiilor, arhiva revistei oficiale eparhiale Foaia Sf. Apostol Iacob, etc.. În anul 2022 pe site-ul oficial au fost publicate 281 articole.
 • •    Pagina oficială de Facebook a EORSP a avut 7.173 urmăritori, primind 6.818 like-uri.
 • •    Pe grupul de whatsapp Clerici EORSP au fost postate în cursul anului trecut 52  de anunțuri,comunicate și alte informări transmise de Centrul Eparhial direct către preoții parohi, dovedindu-se un instrument de lucru intern foarte util.

SECTORUL SOCIAL FILANTROPIC

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei  a desfășurat o amplă activitate social-filantropică în anul 2022 prin care preoţii și credincioșii au făcut eforturi concrete de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate. Fie că vorbim de copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, oameni ai străzii, refugiați ucrainieni sau alţi semeni de-ai noştri aflaţi în nevoie, Biserica le-a întins o mână de ajutor și i-a sprijinit să treacă peste greutăţile vieţii dar şi să îşi găsească drumul pe calea mântuirii. Au fost desfășurate un număr de 337 de proiecte și acțiuni social-filantropice; au fost ajutate 46 de familii pentru repatrierea celor dragi cu suma de  24 897 euro; 941 vizite în spitale; 109 vizite în penitenciare; 2034 de persoane au beneficiat de asistență social; au fost acordate ajutoare materiale în valoare de: 262 203,09 euro. În această sumă nu sunt cuprinse cheltuielile privind o mulțime de activităţi caritabile ale parohiilor şi mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar şi, ca atare, nici raportate  Centrului Eparhial. Au fost donate 4 193  kg haine, și au fost împărțite 4 656  kg alimente.Pentru ajutprarea refugiaților din Ucraina s-a sttâns suma de 54 000 euro și a fost distribuită după cum urmează:

15.000 euro – Episcopiei Basarabiei de Sud;

15.000 euro – Episcopiei de Bălți;

10.000 euro - Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului;

10.000 euro – Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților;

4000 euro – s-au ajutat refugiați ajunși în Spania.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023 drept Anul omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice şi Anul comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti.

        ,,Grija pentru bătrâni, pentru copii şi pentru săraci arată gradul de civilizaţie şi profunzimea trăirii creştine a unui popor. Din acest punct de vedere, ne preocupă, în mod deosebit, starea de abandon social şi dezinteresul faţă de bătrâni (părinţi şi bunici), pe care le constatăm, adesea, în societatea de astăzi.”

         a) Proiect social Și bătrânii sunt ai noștri.Să avem grijă de ei

         b) Activarea Asociație "Esperanza y Filantropía” prin proiecte finanțate de către DRP. în strânsă colaborare cu toate parohiile din Eparhia noastre

          c) Asistența religioasă în penitenciare.

                  Proiect,,În temniță am fost și ați venit la Mine” 

SECTORUL EXARHAT

MĂNĂSTIRILE DIN CUPRINSUL EPARHIEI:

1.    CENTRUL EPARHIAL – MADRID:

                                  8 VIEȚUITORI

2.   NAȘTEREA DOMNULUI – CENICIENTOS: 

                                  3 VIEȚUITORI

3.  SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA – VILALLER: 

                                 3 VIEȚUITORI        

4.  SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOȘ - LEON:

                                   8 VIEȚUITORI

5.   ADORMIREA MAICII DOMNULUI – PORTUGALIA

                                   10 VIEȚUITORI

PERSONAL MONAHAL:
 

1 ARHIMANDRIT                        

7 PROTOSINGHELI                        

1 SINGHEL

6 IEROMONAHI

2 ARHIDIACONI

1 STAVROFORĂ

1 MONAH

3 MONAHII

2 RASOFORI

2 RASOFORE 

6 FRAȚI                                                      

7 SURORI

Un număr de 7 ieromonahi slujesc în parohii

EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI ORGANIZATE:
 

MĂNĂSTIREA VILALLER: 

- Tabere de copii, tineret și adulți, tabără de ski, întruniri tematice la sfârșit de săptămână 
 

MĂNĂSTIREA  CENICIENTOS: 

-Repetitii Grup Vocal Amatori 

-Cateheze 
 

MĂNĂSTIREA ADORMIREA MAICII DOMNULUI, ALDEIA DE SANTA MARGARIDA - PORTUGALIA

- hramul Mănăstirii 15 august, ocazie cu care a fost invitat corul de muzică bizantină Trysaghion din România. Cu această ocazia a fost adusă icoana Adormirii Maicii Domnului pictată în Sfântul Munte Athos după modelul unei icoane împărătești din biserica Protaton Karyes (Athos) 

- au fost finalizate lucrările la chilii,
- au fost plantați 600 butuci viță-de-vie cu ajutorul credincioșilor, amenajare și contruire staul de oi, etc.) 

- catehizare - convertiri la ortodoxie - botezuri prunci- tunderi în monahism 

- în luna noiembrie 2022 a avut loc ședința de toamnă a preoților din protopopiatul Portugalia în contextul Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. 

- construcție arhondaric (casă de oaspeți) 

- schimbare acoperiș altar de vară 

- extindere plantații viță-de-vie (aprox. 3000 buc.) 

- plantații kiwi - pavat drum intrare mănăstire 

- schimbare porți intrare stil maramureșan 

- asfaltare drum intrare mănăstire 

- recunoaștere statut mănăstire la nivelul primăriei (modificarea proiectelor de licență construcții actuale) 
 

Mănăstirea LEON: 

-Atelier de croitorie. 

-Atelier de pictura. 
 

Mănăstirea CENICIENTOS: 

Consolidarea anexelor.