Ședința de toamnă a preoților din Protopopiatul Catalunya

 

 

 

   Luni, 1 noiembrie 2021 a avut loc ședința de lucru a preoților din Catalunya și Insulele Baleare, prezidată de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.  Ședința a debutat cu săvârșirea Slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, după care a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc. “Mă bucur să fiu împreună cu sfințiile voastre la această ședință de protopopiat, aducându-vă salutul și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei, Chiriarhul nostru. Avem mare nevoie de asemenea întâlniri pentru a ne întări duhovnicește și a ne putea împlini sfânta lucrare la care am fost chemați. Avem nevoie să ne întâlnim cu Domnul în rugăciune și în Sfânta Liturghie. Preoția noastră este strâns legată de jertfa euharistică: suntem preoți pentru a aduce jertfa lui Hristos și pentru a ne aduce jertfă lui Hristos și Bisericii Sale. Avem nevoie să ne întâlnim cu episcopul pentru că noi suntem preoți hirotoniți de episcop și trimiși de el în parohie. Dacă slăbește legătura cu episcopul va slăbi și lucrarea noastră în ogorul Domnului. Avem nevoie să ne întâlnim unii cu alții pentru a întării comuniunea între noi. Suntem toți fii ai Aceluiași Părinte și frați, având toți același obiectiv și aceeași lucrare de mântuire.”
   În contextul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2021, " Anul omagial al pastorației românilor din afara României", Părintele Diacon Dr. Lucian Crasovan a susținut un referat pe marginea acestei teme.  În continuare, s-a trecut la dezbaterea și analizarea punctelor din ordinea de zi precum și demersuri pentru dinamizarea și îmbunătățirea activității misionar-pastorale a Bisericii în Protoieria de Catalunya.  La finalul ședinței Părintele Protoiereu Dr. Vasile Băltărețu a mulțumit Preasfințitului Părinte Teofil pentru cuvintele de folos și sfaturile părintești, cât și preoților pentru participare și împreuna-lucrare pe ogorul Domnului!