Botezul pruncului Nectarie-David, în comunitatea noastră

Duminică, 9 septembrie a.c., a avut loc, în sânul comunităţii românești din Coslada, Spania, botezul pruncului Nectarie-David Andreca, cel de-al treilea copil al familiei Iacob-Aurel şi Daniela-Maria Andreca, bucurie împărtăşită de toţi cei prezenţi, mai ales că părinţii după trup au ales ca unul dintre numele de botez ale nou-născutului să fie cel al ocrotitorului parohiei, Sfântul Nectarie Taumaturgul.

„Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârşirea tainei Sfântului Botez, cu bunătatea Ta, ai sfinţit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează pe pruncul acesta, şi să se pogoare peste capul lui binecuvântarea Ta. Şi, precum ai binecuvântat prin proorocul Samuel pe împăratul David, binecuvintează şi capul robului Tău acestuia Nectarie-David, prin mâna mea a păcătosului, însoţindu‑l pe el cu Duhul Tău cel Sfânt, ca, sporind cu creşterea şi cu cărunteţile bătrâneţilor, să‑Ţi înalţe slavă şi să vadă bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii sale... Binevoieşte să strălucească pururea lumina feţei Tale în inima lui; apără pavăza credinţei lui nebântuită de vrăjmaşi; păzeşte într‑însul nespurcată şi neîntinată haina nestricăciunii cu care s‑a îmbrăcat, păstrând într‑însul, cu harul Tău, nestricată pecetea cea duhovnicească; şi fii milostiv acestuia şi nouă, după mulţimea îndurărilor Tale”.

Îi felicităm pe părinţi şi pe naşi şi le dorim viaţă binecuvântată!