Duminica Fiului Risipitor în Parohia Mejorada del Campo

Pentru prima dată de la întemeierea Parohiei „Întâmpinarea Domnului” din Mejorada del Campo, credincioșii de aici au primit duminică, 12 februarie, vizita arhierească a chiriarhului lor, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Bucuria a fost întreită, mai întâi participând cu toții la prima Sfântă Liturghie arhierească, apoi având loc Taina Sfântului Botez pentru fiul preotului paroh Grigore Pană, iar pe de altă parte au fost prímele slujbe ofíciate după amplasarea iconostasului acestui locaş de rugăciune. Aproape 200 de credincioşi au luat parte la aceste momente duhovniceşti, pentru mulţi dintre ei amplasarea iconostasului fiind o noutate, la care ei şi-au adus contribuţia concretă.

Fiind Duminica a 2-ua din perioada Triodului, când la Sfânta Liurghie s-a citit Evanghelia Fiului Risipitor, Preasfinţitul Părinte Timotei i-a îndemnat pe credincioşi să se întoarcă şi ei cu deplină căinţă asemenea fiului din parabolă, pentru a dobândi moştenirea adevărată a Tatălui nostru: „Pe cine simbolizează acest fiu risipitor? El simbolizează întreaga umanitate care şi-a cerut averea ei, întreaga umanitate care a ieşit din casa Tatălui ei, din casa Creatorului ei şi s-a dus cu această moştenire pe care a luat-o de la Dumnezeu şi pe care ne-a dat-o încă de la creaţie.

Asemenea fiului risipitor se întâmplă cu fiecare dintre noi, cheltuim moştenirea dată de Dumnezeu, cheltuim harul venit de la Dumnezeu atunci când, după botez, se face ungerea cu Sfântul şi Marele Mir. Păcătuind murim duhovniceşte, păcătuind pierdem viaţa cea adevărată, pierdem viaţa întru Împărăţia lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi fiinţăm doar în Dumnezeu. Şi atunci când de dăm seama cât de departe suntem de Dumnezeu, când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care aşteaptă ca tot omul care vine în lume să aibă viaţa veşnică, atunci auzim cuvântul lui Dumnezeu care ne cheamă continuu şi ne revenim în fire. Această venire în fire ne dă curajul să ne întoarcem în casa Tatălui nostru”.

Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Mejorada del Campo, Spania, a fost înfiinţată pe data de 15 februarie 2011, după ce Preasfinţitul Episcop Timotei a constatat că în acest oraş sunt stabiliţi mulţi români, pentru care era necesară asistenţa religioasă. A fost numit atunci să se ocupe de oficierea sfintelor slujbe şi unirea parohiei preotul Grigore Pană, reuşind până acum să obţină un loc de slujire, pe care l-a împodobit, cu sprjinul credincioşilor, transformându-l într-o frumoasă capelă ortodoxă.

La finalul Sfintei Liturghii de duminică, Părintele Episcop Timotei a oficiat taina Sfântului Botez fiului preotului din Mejorada, micuţul Natanael, vorbindu-le la final celor prezenţi despre importanţa acestei taine în viaţa fiecăruia dintre noi.