Sfânta și Marea Joi la Catedrala Eparhială

    În Sfânta și Marea Joi, 29 Aprilie 2021, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică din Madrid. 
Alături de Ierarh au slujit Preacuviosul Părinte Arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial al sectorului de protocol, Preacuviosul Părinte Protosinghel Macarie Bărgăvanu și Părintele Ierodiacon Iosif Jurje. 
Preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotonit în cadrul Sfintei Liturghii pe ierodiaconul Iosif Jurje întru preot, pe seama Catedralei Eparhiale. 
   În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor despre semnificația și importanța acestei zile în urcușul spre Marele Praznic al Învierii Domnului Hristos. "În această zi prăznuim prima liturghie și împărtășire. De ce a fost Cină de Taină? pentru că Domnul s-a aflat doar cu ucenicii Săi, a săvârșit prima Sfântă Liturghie. Prin aceasta a făcut Domnul un Nou Legământ cu omul."
"Prin această spălare se vede cât de mult se smerește Dumnezeu în fața omului, chiar și înaintea celui care îl vinde,  cât de mult își dorește ca omul să fie curățit duhovnicește, nu doar trupește. Trebuie să învățăm de la Hristos smerenia, să cerem aceasta în rugăciune. Fără smerenie nu poate exista mântuire."
Preasfinția Sa a explicat modul în care trebuie să ne împărtășind, pornind de la textul Apostolului citit în această zi. "Să ne împărtășim cu cugetul curat, Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Iuda a venit la Cina cea de Taină viclean fiind, n-a venit cu smerenie. Viclenia și cugetul murdar, iubirea de arginți, l-a făcut nevrednic să se împărtășească. Și Petru s-a lepădat, dar după ce și-a dat seama de acest lucru, s-a pocăit; s-a întors. Chiar și lui Iuda i-a părut rău, dar mândria nu l-a lăsat să meargă să-și mărturisească păcatul. Mândria nu l-a lăsat să se căiască, și aceasta a dus la sinucidere. Iuda, dacă și-ar fi mărturisit păcatul, Domnul,  l-ar fi primit precum pe Petru." 

   În seara acestei zile, Preasfințitul Părinte Timotei, a săvârșit Denia celor douăsprezece Evanghelii. Sub protia Preasfinției Sale au slujit Preacuviosul Părinte Arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial al sectorului de protocol, Preacuviosul Părinte Protosinghel Macarie Bărgăvanu, secretar eparhial,  și Preacuviosul Părinte Iosif Jurje, părinții slujitori ai  Catedralei. 
Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură afirmând că rânduiala acestei Denii este o aducere aminte a operei de mântuire a omului săvârșită de Domnul Hristos: "Această slujbă ne aduce aminte de tot ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi, deși noi nu suntem vrednici. Nu suntem vrednici pentru că suntem foarte schimbători. La intrarea în Ierusalim a fost primit cu osanale, iar după cinci zile, Mântuitorul aude: Răstignește-l."
 Preasfinția Sa a afirmat că doar prin jertfa Mântuitorului, asumată ca voie a Tatălui, cel rău a fost învins, iar omului i s-a dat marele dar al mântuirii.  "Mântuitorul a luat asupra sa tot păcatul lumii, iar această povară L-a făcut, pe Domnul, să simtă părăsirea de Dumnezeu. El știa că doar prin pătimire, prin răstignire, prin moarte și prin înviere va putea să învingă pe diavol. Mântuitorul n-a făcut voia Lui, ci voia Tatălui."

Preasfinția Sa, a încheiat prin cuvintele: "Să trăim aceste zile, ale Pătimirii, cu multă pocăință în suflet, dar cu și mai multă bucurie, fiindcă Hristos ne va dărui viața cea veșnică."