Denia celor 12 Evanghelii în Parohia Coslada, Spania

Iată şi zorii zilei de Vineri... Mântuitorul, legat şi batjocorit ca un tâlhar, este dus la judecată. Şi iată pe Petru care se leapădă de El! Apoi, vine toată lunga zi de Vineri, când a trebuit să se săvârşească Sfânta şi Marea Jertfă a Mântuitorului nostru pentru toate păcatele neamului omenesc.

Mântuitorul s-a lăsat bătut, scuipat, ocărât, lovit cu trestia în cap, batjocorit, judecat şi trimis la moarte de răutatea fariseilor şi de Pilat cel fricos şi laş.

În seara de Joi, am mers şi noi, credincioşii Parohiei „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din Coslada, Spania, cu Domnul pe drumul Golgotei! De multe ori crucea de pe umeri Îl doboară la pământ. E grea pentru că  în ea stau toate păcatele omenirii de-atunci şi din toate vremurile. Picioarele şi palmele Domnului Hristos sunt zdrelite de colţii pietrelor de care se lovesc. Dar El urcă spre locul cel mai de sus, întru împlinirea Legii.

Sus, la locul Căpăţânii, toţi au fugit. Câteva femei şi mai puţini bărbaţi, dintre cei care urmau pe Domnul, tari de iubire şi de virtute, stau de faţă la răstignire.

Cuiele pătrund vrăjmaşe în palme şi în picioare. Crucea se ridică sus, spre a putea fi văzută de toţi oamenii, din toate veacurile. Şi Mântuitorul primeşte asupra Sa moartea, după ce cu glas plin de iubire iertase pe toţi.

Tot atunci, însă, cerul s-a întunecat, iar perdeaua Templului s-a sfâşiat. Cutremur mare s-a pornit şi oamenii au strigat: „Cu adevărat Acesta este Fiul lui Dumnezeu!”.

Astăzi, vom fi la vecernia din Sâmbăta cea plină de tăcere, de durere şi de aşteptare. Ochii şi sufletele trebuie să plângă, dar să şi nădăjduiască. Uitând de toate şi noi în ziua aceasta, să stăm în plâns şi în nădejde, căci Scriptura ne încredinţează că: „A treia zi va învia!...”

Diseară, la ora 18.30, vom participa la Prohodul Domnului şi la procesiunea rânduită, după care vom continua pregătirile pentru Sfânta Înviere.

Pr. George Cimpoca