Activităţi în Săptămâna Floriilor, în Parohia Ortodoxă Coslada

Încondeierea ouălor în cadrul şcolii parohiale

Sâmbătă, 7 aprilie, în cadrul activităţilor şcolii parohiale, copiii Parohiei „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din Coslada, Spania, îndrumaţi de doamna profesoară Florentina Craiu şi de doamna preoteasă Gina Cimpoca, au desfăşurat de acum tradiţionala activitate de încondeiere a ouălor pentru sărbătoarea Învierii Domnului, copiii reuşind să treacă de la o simplă joacă la o activitate foarte serioasă, având ca scop deprinderea autenticului în acest frumos meşteşug. Ouăle se încondeiază nu cu acuarela sau carioca, ci folosind chişiţa, aceasta fiind un instrument simplu, format dintr-o tijă metalică subţire care este fixată pe o coadă de lemn. Cu ajutorul acestei tije se ia ceara în stare topită şi se aplică pe coaja oului în diverse modele.

Concert de Florii în parohie

Sub genericul: „Pe Cel ce S-a răstignit pentru noi, veniţi toţi să-L lăudăm!”, în Duminica Floriilor, începând cu ora 18.00, a avut loc, în biserica parohială, un concert de muzică religioasă şi poezie creştină, dedicat sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim şi Săptămânii Patimilor.       

Concertul a fost pregătit şi susţinut de tineri credincioşi ai comunităţii noastre, sub îndrumarea domnului George Bucurică, protopsaltul parohiei. În numele celor prezenţi, le mulţumesc tuturor pentru dragoste, jertfă, râvnă şi implicare. Este al doilea eveniment de acest gen organizat în comunitatea noastră, după concertul de colinde din iarna anului trecut.

Duminica Floriilor

Sărbătoarea Floriilor este o îngemănare de bucurie şi întristare: bucurie, pentru că ştim sfârşitul istoriei, întristare, pentru că ştim ce urmează, bucurie, pentru că Împăratul a venit, întristare, pentru că ştim de ce a venit, bucurie, pentru că ne apropiem de Hristos-Paştele nostru, întristare, pentru că ne apropiem de Hristos-Mielul nostru, bucurie, pentru că se ridică din mormânt, întristare, pentru că Îl vom coborî în mormânt.

De dimineaţă, ne-am strâns cu toţii în rugăciune, la Praznicul cel mare al Intrării Domnului în Ierusalim, acum că s-au încheiat cele 40 de zile de post, în care am adunat în suflet florile credinţei, cultivate prin post şi rugăciune. După Sfânta Liturghie, la care mulţi copii şi adulţi s-au cuminecat, am rânduit o agapă, la care au participat toţi cei care au dorit să se bucure şi de acestă formă de comuniune.

Din seara aceasta au început Deniile, cu patimile lui Hristos. Sunt cele mai frumoase şi mişcătoare slujbe şi cântări, cu impresionante rânduieli. Vom merge săptămâna aceasta după Iisus Hristos, pe drumul Crucii, care pentru noi este drumul vieţii, al iertării şi al mântuirii. Fără acest drum nimeni dintre oameni nu se poate mântui.           

Un epitaf nou pentru comunitatea noastră

Prin grija şi contribuţia credincioşilor, biserica parohială a fost înzestrată cu un baldachin pentru epitaf, din lemn sculptat, precum şi cu un epitaf din catifea frumos brodată, pe care se află aplicată scena Punerii în mormânt a Domnului, pictură în ulei pe pânză. Le mulţumesc tuturor credincioşilor care au oferit darul personal pentru a împodobi biserica cu aceste minunate şi preţioase odoare.

În Vinerea Patimilor, epitaful va fi scos în procesiunea care va avea loc în cadrul slujbei Prohodului Domnului. Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale şi-i umple de toată credinţa, dragostea, puterea şi sfinţenia, prin sălăşluirea Sfântului Tău Duh în viaţa lor şi a familiilor lor, pentru ca fără de păcat să se înfăţişeze Ţie curaţi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Tale şi să primească nemincinoasă răsplată pentru dragostea ce au arătat-o faţă de Tine şi faţă de Biserica Ta!


Pr. George Cimpoca