Duminica migranţilor români în Patriarhia Română

Creştinii ortodocşi români s-au aflat ieri, 19 august 2012, în Duminica a XI-a după Rusalii, prima duminică după praznicul Adormirii Maicii Domnului, zi în care la nivelul întregii Patriarhii Române a fost Duminica migranţilor români.  

Începând cu anul 2006, la iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, prima duminică după sărbătoarea împărătească a Adormirii Maicii Domnului a fost dedicată românilor care trăiesc peste hotare.

Ulterior, în şedinţa de lucru din 25-26 februarie 2009, Sfântul Sinod a hotărât ca în toate parohiile şi mănăstirile, în timpul Sfintei Liturghii să fie înălţate rugăciuni de mulţumire, de cerere şi de ajutor pentru înmulţirea dragostei între membrii familiilor plecate din România şi cei rămaşi acasă, precum şi rugăciuni pentru călătorie şi bună înţelegere cu cetăţenii ţărilor în care lucrează sau studiază românii plecaţi în străinătate.

Cu ocazia Duminicii românilor migranţi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj intitulat Binecuvântare pentru ortodocşii români din străinătate, al cărui conţinut îl redăm mai jos:

 

Binecuvântare pentru ortodocşii români din străinătate

Această duminică dedicată românilor migranţi reprezintă un nou prilej de a adresa cuvânt de întărire duhovnicească tuturor credincioşilor ortodocşi români aflaţi departe de ţară.

Biserica Mamă, prin slujitorii ei, se îngrijeşte atent de fiii ei duhovniceşti din afara graniţelor ţării şi se roagă la fiecare sfântă slujbă pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, dorind astfel, ca fiecare credincios român, oriunde s-ar afla, să aibă parte de bucurie şi împlinire sufletească, să îşi păstreze credinţa ortodoxă şi să arate iubire fa
ță de Biserică şi neam.

Este o mare binecuvântare faptul că în parohiile româneşti înfiinţate în străinătate, din ce în ce mai numeroase, se realizează multe activităţi pastoral-misionare şi cultural-educaţionale. Pe lângă acestea, se desfăşoară proiecte cu caracter social-filantropic, astfel încât românii din străinătate aflaţi în dificultate pot găsi un sprijin în Biserică. Este binecunoscut faptul că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat anul 2012 - An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor – iniţiativă care încurajează ajutorarea oamenilor în suferinţă şi în dificultate.

În acest sens, îndemnăm pe toţi românii ortodocşi din diaspora să cultive întrajutorarea şi respectul reciproc, să promoveze unitatea familiei şi conlucrarea fraternă cu toţi oamenii, indiferent de etnie şi stare socială, să ajute şi pe cei săraci, bătrâni şi bolnavi pe care i-au cunoscut în România, să ajute parohiile care zidesc biserici şi să contribuie la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. La acestea, adăugăm cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spune: „Dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung răbdători faţă de toţi. Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. ” (I Tes V, 14-18).

Deodată cu aceste îndemnuri părinteşti şi frăţeşti, ne rugăm milostivului Dumnezeu să vă dăruiască pace şi sănătate, bucurie şi mântuire, să vă ocrotească de tot răul şi să vă întărească în tot lucrul bun, spre bucuria Bisericii noastre şi a poporului român de pretutindeni!

Cu preţuire, binecuvântare şi dragoste în Hristos Domnul,  † DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

sursa: www.basilica.ro