PRINOS DE RECUNOȘTINȚĂ PREASFINȚITULUI PĂRINTE TIMOTEI


 

     Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, cu adâncă recunoștință, Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru darul care i-a fost făcut, în persoana Preasfințitului Părinte Timotei Lauran, întâiul ei episcop. De 15 ani conduce această tânără eparhie, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca urmaș vrednic al Sfinților Apostoli și al marilor ierarhi ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. Prin simplitate și modestie, dar cu mult curaj și înțelepciune, a insuflat tuturor păstoriților săi râvna pentru misiune, putându- ne bucura acum cu toții, de roadele bogate ale unei profunde lucrări pastoral- misionare.

     Misiunea episcopului este să-și întărească frații și surorile în credință. Prima sa îndatorire este de a vesti Evanghelia și de a propovădui neobosit Cuvântul lui Dumnezeu primit de la Sfinții Apostoli. (Mt. 28, 19-20) Nu se uită la rău și nu se lasă înfricoșat de amenințări. Contemplă mereu cerurile deschise și pe Iisus înviat și înălțat la ceruri, stând de-a dreapta Tatălui. (F. Ap. 7,56) Această viziune duhovnicească îi dă putere să rabde durerea martiriului său și să-și ierte dușmanii. În mijlocul crizelor prin care trece lumea noastră, sunt destule motive pentru a ne lăsa cuprinși de frică și de dorința de a abandona misiunea încredințată. Creștinii, deși nu aparțin acestei lumi, (In. 15,19) sunt, totuși, tentați să caute garanții și siguranță în această lume, care, până la urmă se dovedesc a fi închideri și impas. În Biserică, numai Hristos este stânca noastră, mântuirea noastră, forța noastră, pacea noastră și viitorul nostru. Episcopul are misiunea de a aminti mereu că biruința este, deja, a lui Hristos, (In. 16,33) și de a-i chema pe credincioși să privească, cu credință în El, evenimentele care se petrec în lume și cele care vor veni. Nu putem fugi din lume, ci trebuie să trăim în ea în lumina credinței, având însă, și multă nădejde.

     În ceea ce privește nădejdea, Biserica nu încetează să vegheze și să se roage neîncetat, în așteptarea celei de a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această lume în care trăim va avea un sfârșit, dar știm și că acest sfârșit va însemna începutul Împărăției lui Hristos, în care vor intra cei care și-au spălat hainele în sângele Mielului. (Ap. 7,14) Episcopul este un promotor deosebit al acestei nădejdi. El are misiunea de a fi profet, martor și slujitor al nădejdii. Datoria lui este de a trezi încredere și de a vesti tuturor temeiurile nădejdii creștine. Fără nădejde, credința se clatină iar dragostea se stinge. Fără încredere, societatea umană se autodistruge, și, doar speranța creștină o poate face mai bună, deschizând-o spre dimensiunea ei transcendentă.

     Rugăciunea arhierească a lui Hristos, exprimă dorința Sa fierbinte ca ucenicii Săi să fie adunați într-un singur Trup, Biserica, a cărei unitate izvorăște din unitatea Preasfintei Treimi. (In. 17,21) Episcopul, în eparhia sa, în comuniune cu ceilalți episcopi, din sinodul din care face parte, se roagă și lucrează pentru unitatea Bisericii. Episcopii sunt principiul și temelia unității în Bisericile lor particulare. O singură nădejde, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, un singur Trup și un Duh, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. (Ef. 4, 4-6) Este unitatea noastră, părtășia noastră în Duhul Sfânt, care dă mărturie lumii despre singurul Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos, iar iubirea frăţească este semnul recunoaşterii ucenicilor lui Iisus.

     Vedem așadar, că lucrarea episcopului este aceea de a veghea ca cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, să crească în toți păstoriții săi. În această sfântă lucrare ostenește cu multă râvnă și zel apostolic Preasfințitul Părintele nostru Timotei, de când a primit jugul arhieriei, fără să neglijeze nici pe cele ale Martei. Și din punct de vedere administrativ a dat dovadă de multă pricepere și hărnicie, organizând și dinamizând viața Eparhiei în toate sectoarele ei de activitate.

     În lumina Praznicului Înălțării Domnului, în aceste zile premergătoare Cincizecimii, ne rugăm Mântuitorului Hristos să reverse cu îmbelșugare darul Duhului Sfânt asupra vrednicului nostru chiriarh, iar pe toți cei aflați sub omoforul Preasfinției Sale, să ne învrednicescă de bogatele Sale daruri, spre a crește duhovnicește și a spori în tot lucrul cel bun și mântuitor.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfințite Părinte Timotei!

+Teofil de Iberia,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.