PS TEOFIL DE IBERIA PREZENT LA HRAMUL PAROHIEI SFÂNTUL ILIE DIN LONDRA

    

 

 

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, sfintele slujbe prilejuite de prăznuirea ocrotitorului duhovnicesc al Parohiei Ortodoxe Române Londra III- Finchley, Sfântul Proroc Ilie, au fost săvârșire de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.
​   Preasfinția Sa, în ajunul hramului, 19 Iulie a.c., a oficiat Vecernia mare și Litia, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, și a rostit un cuvânt duhovnicesc. 
  În ziua hramului, 20 Iulie, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a hirotesit întru ipodiacon pe teologul Aurel Sandu-Nicolaescu, apoi a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, alături fiindu-i un frumos sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Părintele Paroh Aurel Dumitru Răduleț. 
   Preasfinția Sa, în cuvântul de învățătură, a vorbit despre misiunea pe care Sfântului Proroc Ilie, ocrotitorul parohiei, a primit-o de la Dumnezeu, de a întoarce pe cei rătăciți la dreapta credință.  Astăzi este pomenit și cinstit după cuviință, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, care este și ocrotitorul Parohiei dumneavoastră. El a trăit și și-a săvârșit lucrarea în veacul al nouălea, înainte de venirea lui Hristos, pe vremea regelui Ahab. Râvna lui a fost aceea de a întoarce pe israeliți de la rătăcirea idolilor la slujirea adevăratului Dumnezeu. A reușit să facă aceasta, pogorând, prin puterea rugăciunii, foc din cer, care a mistuit și jertfa, și altarul ridicat pe Muntele Carmel, rușinându-i pe preoții lui Baal, care au strigat în zadar către idolul lor să-i audă și să trimită foc peste jertfa pregătită de ei. Prin această lucrare el s-a făcut icoană a lui Hristos, Care prin jertfa Sa de pe Golgota, a pogorât pe pământ focul Duhului Sfânt, Cel ce aprinde în inimile celor credincioși iubirea de Dumnezeu și de semeni, îndemnându-i la pocăință pe cei păcătoși.
În acest fel, lucrarea Sfântului Ilie se continuă și în zilele noastre, mesajul lui fiind același: să nu fim cu inima împărțită, să nu căutăm să slujim la doi domni, ci, cu toată inima să-I slujim Mântuitorului Hristos, Cel ce și-a dat viața pentru noi.
Lucrarea Sfântului Ilie se va încheia, în această lume, înainte de a doua venire a Domnului. Atunci va reveni pe pământ, împreună cu dreptul Enoh, și amândoi, potrivit Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, vor avea parte de sfârșit mucenicesc, pentru mărturia pe care o vor da pentru Hristos în acele zile de mare înșelare și rătăcire duhovnicească.

   La final, Părintele Paroh Aurel Dumitru Răduleț a mulțumit Ierarhului pentru prezența și slujirea Sfintei Liturghii prilejuite de hramul parohiei, și i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Proroc Ilie.