Sfântul Ierarh Grigorie Palama, al doilea ocrotitor al Parohiei Ortodoxe Române din Girona

Deja am parcurs o primă săptămână din Sfântul și Marele Post al Paștilor, deja slăvita sărbătoare a Duminicii Ortodoxiei ne-a înmiresmat de bucuria biruinței asupra tuturor rătăcirilor, deja ne-am împuternicit din nou prin pomenirea slăviților apărători ai mântuirii noastre, profeții, sfinții ierarhi, sfinții mărturisitori ai  dreptei noastre credințe. Avem, așadar, o înnoită încredințare, o înnoită forță și un înnoit elan duhovnicesc pentru a putea continua drumul nostru statornic spre Înviere.

Cu toții ne pregătim pentru următoarea săptămână a Postului, cu toții așteptăm cu răbdare, smerenie, pocăință, rugăciune și post următoarea duminică a Postului, o nouă sărbătoare duhovnicească, Duminica Sfântului Grigorie Palama.

Pomenirea Sfântului Grigorie este pricină de bucurie duhovnicească, de întărire și de adâncă și curată trăire pentru tot creștinul rugător, pentru tot creștinul conștient sau măcar preocupat de înțelegerea puterii vindecătoare, luminătoare și mântuitoare a pomenirii Cinstitului Nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, într-o continuă împărtășire cu Sfintele Taine ale Celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești Biserici, Trupul cel Tainic al Mântuitorului Hristos. Pe de altă parte, bucurie ne este pomenirea Sfântului Grigorie ca și altă prăznuire a biruinței Ortodoxiei, a biruinței luminii cunoștinței asupra întunericului deșartei filosofii omenești.

Pentru parohia noastră, începând din ziua de 15 noiembrie, prăznuirea Sfântului Grigorie Palama are o însemnătate sporită datorită faptului că a devenit al doilea ocrotitor al nostru, împreună cu Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. În această zi, prima a Sfântului Post al Crăciunului și a doua după prăznuirea trecerii la cer a Sfântului Grigorie (14 noiembrie), am avut bucuria de a primi darul cel mare de a se sfinți Sfânta Masă și Altarul noii noastre biserici parohiale.

Evenimentul a fost urmarea a patru luni de muncă susținută, începând din 25 mai 2009 până în data de 20 septembrie, patru luni în care un spațiu închiriat, cu înfățișarea unei simple hale tip atelier de 200 m2, a devenit un loc primitor, foarte asemănător cu ceea ce înseamnă pentru noi o biserică ortodoxă, dispunând de toate utilitățile, având pronaos, naos și altar cu proscomidiar, chiar și boltă și arcade.  O mână de oameni, membri ai parohiei noastre,  cu mult elan, cu jertfelnicie, cu dragoste, cu pricepere și râvnă, a dat formă palpabilă așteptării parohienilor noștri care au contribuit financiar și duhovnicește (prin rugăciune și sprijin moral), așteptare care s-a dovedit pe deplin împlinită.  

În ziua de 15 noiembrie tot acest efort comun a fost încununat cu binecuvântarea  arhierească prin slujba de sfințire oficiată de Preasfințitul nostru Părinte Timotei, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, împreună cu invitatul nostru de onoare, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Nu avem îndestulătoare cuvinte pentru a exprima măreția momentului, de a istorisi și transmite emoția de a întâmpina și de a primi binecuvântarea a doi arhierei, lacrimile de bucurie și simțămintele celor peste 300 de credincioși prezenți, pe deplin atenți la tot ceea ce s-a întâmplat, sorbind cuvintele de învățătură ale predicii Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie ori ascultând cântarea tradițională bizantină executată de protopsaltul Ioan Alexandru Alexandri.

Un dar duhovnicesc de neuitat al acestui eveniment a fost încredințarea, prin binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei și a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Teodosie, a încă unui ocrotitor pentru parohia noastră, Sfântul Grigorie Palama.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Mihai Solomon a primit  hirotesia întru iconom stavrofor.

Înaltpreasfințitul Teodosie ne-a bucurat cu un dar cu totul special, anume, icoana Mântuitorului Iisus Pantocrator, pictată în stil bizantin autentic, icoană care a fost fixată ulterior pe bolta naosului.

Pentru a marca evenimentul sfințirii noului locaș, dar și pentru că s-a desfășurat în al cincilea an de activitate al parohiei noastre, părintele paroh a înmânat medalia jubiliară ”Parohia Sfântul Ilie Tesviteanul, Girona, 2004-2009” Preasfințitului Părinte Timotei, Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, domnului deputat catalan Carles Puigdemont i Casamajó (prezent la eveniment), celor care au ostenit cu jertfelnicie la lucrările de construcție și amenajare a noii biserici parohiale, invitaților din țară și tuturor celor care și-au dovedit atașamentul ferm și continuu față de misiunea parohiei în răstimpul celor cinci ani parcurși de la infiintarea ei.

Cine cunoaște bine sufletul, viața, zbuciumul și dorul de țară al celui înstrăinat, dar și lipsurile cu care se confruntă, sigur își va da seama cât de multă bucurie aduce un astfel de eveniment în viața membrilor unei parohii din diaspora.

În numele tuturor membrilor parohiei noastre mulțumim Preasfințitului Părinte Timotei pentru binecuvântarea și sprijinul moral dăruit dintru început, mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie care a răspuns cu dragoste părintească invitației noastre de a ne fi alături la un eveniment atât de important pentru noi.

Am dorit să împărtășim această bucurie tuturor, mai ales că Duminica a doua din Post ne va fi mereu ca un hram duhovnicesc, prăznuit cu rugăciune, cu recunoștință față de Dumnezeu și față de Sfântul Grigorie Palama care nu de puține ori ne-a fost alături împreună cu Sfântul Ilie Proorocul.


Girona, 22 februarie 2010
a consemnat paroh, pr.iconom stavrofor Mihai Solomon