Comunicat de presă – Informare privind stadiul construcției bisericii ortodoxe române din Alcalá de Henares

Ca urmare a Moțiunii nr. 24/12 din Plenul Municipal al Primăriei din Alcalá de Henares referitoare la viabilitatea proiectului de construcție a Bisericii Ortodoxe Române din Alcalá de Henares, menționăm următoarele:

Ne bucurăm că inițiatorii moțiunii, Grupul PSOE, așa cum au declarat în Plenul municipal din data de 18 septembrie 2012, nu pun în discuție dreptul Bisericii Ortodoxe de a avea un locaș de cult pentru comunitatea de români din acest oraș și nici nu doresc să pună vreun obstacol în derularea lucrărilor aflate în curs de desfășurare, ci doar solicită o informare din partea organelor competente ale primăriei în care să se prezinte întocmai stadiul actual al lucrărilor.

În acest context, facem precizarea că Biserica Ortodoxă Română din Spania a semnat Conveniul de colaborare cu Primăria din Alcalá de Henares la data de 30 octombrie 2007, și nu în noiembrie 2006 așa cum s-a menționat în plen.

Licența de construcție a fost aprobată în Junta de Gobierno Local din data de 29 iunie 2010, având data de ieșire din Registrul General 14 iulie 2010, iar lucrările au început în 10 septembrie 2010, și nu în anul 2008, cum s-a menționat în plen. Așadar, nu sunt mai bine de 4 ani de la demararea lucrărilor, ci doar doi ani până în momentul de față.

În ce privește viabilitatea proiectului, precizăm că până acum s-au investit peste 900.000 euro în acest proiect, din care 107.300 euro au provenit de la Statul Român, iar restul din donațiile credincioșilor din Alcalá de Henares, al căror număr depășește 14.000. Construcția este finalizată în proporție de aproximativ 90%, urmează doar montarea acoperișului bisericii, lucrare pentru care firma constructoare are deja pregătite materialele necesare și care va fi executată în luna octombrie a.c.

Edificarea Centrului Parohial este un proiect foarte important pentru comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, care, pe lângă activitatea liturgică, va cuprinde și proiecte culturale și sociale în folosul comunității și nu numai. Nu ne-am gândit în niciun moment la abandonarea acestui proiect, ci dimpotrivă, ne asumăm finalizarea lui în cel mai scurt timp posibil, având în vedere situația economică actuală prin care trece comunitatea românească și întregul popor spaniol.

Așadar, rămânem deschiși, așa cum am fost și până acum, dialogului cu autoritățile locale din Alcalá de Henares, cât și oricărui grup politic, pentru clarificarea oricărei situații și punerea la dispoziție a tuturor informațiilor necesare.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

 

COMUNICADO DE PRENSA – INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA ORTODOXA RUMANA DE ALCALÁ DE HENARES

 

Como consecuencia de la Moción nº 24/12 presentada en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, referente a la viabilidad del proyecto de construcción de la Iglesia Ortodoxa Rumana de Alcalá de Henares, mencionamos lo siguiente:

Nos alegramos de que los iniciadores de la Moción, el Grupo PSOE, tal como han afirmado en el Pleno Municipal del 18 de septiembre, no ponen en discusión el derecho de la Iglesia Ortodoxo de tener un lugar de culto para la Comunidad Rumana de esta ciudad y tampoco quieren interponer algún impedimento al desarrollo de las obras existentes, sino solamente están solicitando un informe de parte de los órganos competentes del Ayuntamiento sobre el estado actual de las obras.

En este sentido, precisamos que la Iglesia Ortodoxa Rumana de España, ha firmado el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con fecha 30 de octubre de 2007, y no con fecha noviembre de 2006, tal como se ha mencionado en el Pleno.

La licencia de construcción ha sido aprobada en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con fecha 29 de junio de 2010, teniendo como fecha de Salida del Registro General del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el 14 de julio de 2010, y las obras  han empezado el 10 de septiembre de 2010; no en el año 2008, tal como se ha mencionado en el Pleno. Como consecuencia, no son más de 4 años desde que empezaron las obras, sino solamente 2 años hasta el presente.

En lo referente a la viabilidad del proyecto, precisamos que hasta ahora se han invertido más de 900.000 euros en este proyecto, de los que 107.300 euros provienen del Estado Rumano, y el resto de los donativos de los fieles de Alcalá de Henares, cuyo numero pasa de 14.000. La construcción está finalizada en una proporción de casi el 90%, falta solamente el montaje de la cubierta de la iglesia, trabajo para el cuál la empresa constructora tiene ya preparados los materiales necesarios y la obra será ejecutada en el mes de octubre de este año.

La edificación del Centro Parroquial es un proyecto muy importante para la Comunidad Ortodoxa Rumana de Alcalá de Henares; este Centro, además de la actividad litúrgica, tendrá también proyectos culturales y sociales no solamente para la comunidad rumana sino para toda la población de la ciudad. No hemos pensado en ningún momento abandonar este proyecto, al contrario, estamos comprometidos con su finalización lo antes posible, teniendo en cuenta la situación económica actual que está atravesando la Comunidad Rumana y todo el pueblo español.

Por consiguiente, tal como hasta ahora, quedamos abiertos al dialogo con las autoridades locales de Alcalá de Henares y también con todos los grupos políticos para aclarar cualquier situación y presentar todas las informaciones necesarias.

OFICINA DE PRENSA DEL OBISPADO ORTODOXO RUMANO DE ESPAÑA Y PORTUGAL