Vizită de lucru în Spania, în cadrul proiectului FORTE

Pe fondul crizei economice din ultimii ani, numărul cazurilor sociale a crescut mult, cu precădere în statele puternic afectate de acest fenomen, situație care a solicitat o atenție sporită din partea instituțiilor specializate, dar și a celor care au o implicare parțială în domeniul social. Asistența socială este, departe de a fi un scop în sine, o latură bine dezvoltată a Bisericii, care, spre deosebire de asistența socială laică, are la bază dragostea față de aproapele și se concretizează în activități diverse care, dincolo de scopul social, are în perspectivă mântuirea celui asistat.

Pornind de la această percepție, la nivelul Patriarhiei Române a fost demarat, în anul 2010, proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program ce se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni.

Beneficiarul proiectului este Federația Filantropia, organizație non-profit ce funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care își propune să devină instrumentul prin care Biserica își pune în practică strategia de acțiune socială, misiunea federației fiind tocmai de a sprijini Biserica în lucrarea ei social-filantropică. Nouă eparhii de pe cuprinsul Patriarhiei Române sunt implicate în acest proiect, din fiecare eparhie participând între 600-800 de persoane: preoți, credincioși, voluntari. BOR furnizează asistență socială către 270.000 de oameni cu risc de excluziune socială, de la copii, familii monoparentale sărace, vârstnici, persoane cu dizabilități, la persoane traficate, dependente de alcool și droguri sau aflate în alte situații dezavantajate.

În cadrul acestui proiect, vineri, 28 septembrie, s-a desfășurat la Madrid o vizită de lucru, întâlnirea unei delegații din România cu preoți ortodocși din Episcopia Spaniei și Portugaliei. Au participat, ca delegați ai Preasfințitului Părinte Episcop Timotei, pr. Ciprian Farcaș – consilier administrativ-bisericesc, pr. Alexandru Tothăzan – consilier economic și pr. Emilian Geabana – inspector eparhial. Preoții și specialiștii veniți din țara noastră au avut ocazia să cunoască sistemul de asistență socială din Spania, legislația în vigoare din acest stat, organismele de asistență socială ale statului și ale Bisericii Romano-Catolice, dar mai ales latura socială a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. S-a ales pentru acest schimb de experiență Spania, având în vedere experiența în domeniul asistenței sociale și puterea atragerii de fonduri structurale dovedite de Regatul Spaniol, parteneri în proiect fiind Patriarhia Română, IFI – Institutul pentru Formare Integrală din Madrid și Global Commercium, dar ținând cont și de numărul mare de români care au emigrat în această parte a Europei mai ales în anii premergători crizei economice. 

Părinții consilieri au prezentat structura eparhiei noastre, cu latura ei socială, diferită de cea a eparhiilor din România, modificările ivite în ultimii ani, cu accent pe configurația, starea și nevoile românului din Spania, dar și ale parohiilor ortodoxe românești. De asemenea, au fost expuse acțiunile sociale întreprinse la nivelul episcopiei și care sunt adaptate în permanență la schimbările sociale, economice, statutare ale cetățenilor români. Puternic afectați de criza economică, românii din Spania sunt dominați acum de caracterul periodic, de incertitudinea apartenenței la un anumit loc, de nesiguranța zilei de mâine și de teama asumării unor proiecte pe termen lung. Numărul cazurilor sociale a crescut și aici, iar ceea ce nu de mult părea să ofere un „bine general”, o sumă de posibilități nedescoperite încă în România, un trai mai mult decât decent și siguranța unui viitor fără lipsuri, iată că a adus disperarea pentru mulți dintre cei care au alergat să aibă parte de toate acestea. Nu s-a ascuns faptul că mulți români, mai ales în ultimul an, s-au întors în țară, că peste 80% din românii aflați pe teritoriul Spaniei sunt în șomaj, muncesc la negru, sau trăiesc din veniturile unui singur membru al familiei, nu au drept de muncă, nu beneficiază de asigurări de sănătate, situații care se resimt, involuntar, la nivelul funcționării parohiilor noastre.

Părintele Ciprian Farcaș le-a povestit membrilor delegației din România despre perioada grea prin care trec românii de aici: „Niciun român care a venit în Spania nu a făcut-o cu gândul de a rămâne aici pentru tot restul vieții. Perioada pentru care ei au venit s-a prelungit și datorită conjuncturii din ultimii 15 ani, când economia Spaniei creștea, fapt care i-a făcut să creadă că le este foarte bine aici, au reușit să prindă ritmul economic al societății spaniole, dar iată că situația economică din ultimii doi ani îi determină să fie conștienți de scopul pentru care au venit și să fie nevoiți să se întoarcă acasă, pentru că văd că nu și-l mai pot îndeplini. Pentru noi problema este și că se întorc acasă oameni dintre cei care au ajutat la întemeierea parohiilor din Spania și care le-au susținut în tot acest timp”.

Membrii delegației s-au arătat interesați de situația asigurărilor medicale pentru români, de maniera în care funcționează sistemul medical din Spania, cu modificările din ultima perioadă. Dacă până atunci orice român, ca de altfel orice imigrant, beneficia de servicii medicale indiferent dacă avea sau nu activitate de cotizare socială pe teritoriul Statului Spaniol, acum aceste servicii sunt limitate la medicina generală și urgențe, restul serviciilor medicale se furnizează numai în cazul în care cetățeanul contribuie către Stat sau unul dintre membrii familiei acoperă această contribuție.

Părinții consilieri au prezentat latura socială a Episcopiei Spaniei și Portugaliei, exemplificând concret pe câteva acțiuni întreprinse, atât la nivel eparhial, cât și la nivelul fiecărei parohii în parte, în funcție de solicitările și nevoile comunităților parohiale și individuale.

Întâlnirea de vineri și-a atins obiectivul prin faptul că s-a reușit crearea unei viziuni în rândul preoților din România implicați în acest proiect asupra mijloacelor de asistență socială prin care Biserica Ortodoxă Română răspunde nevoilor credincioșilor din diaspora. Ei au putut să cunoască stategii și modele de incluziune socială din Spania, pentru a selecta modele aplicabile care să fie incorporate în procesul de planificare strategică.

Părintele Laurențiu Lazăr din Episcopia Oradiei a propus chiar o colaborare între preoții din țară și cei din diaspora, în folosul familiilor separate de fenomenul emigrării: „A fost o încununare a unei călătorii de succes, pentru că pe parcursul câtorva zile am întâlnit diverse modele de asistență socială într-o altfel de societate, cum este Spania, și, pe lângă aceste exemple, am întâlnit și situația comunităților ortodoxe românești din Spania, perspectiva de viață de aici, într-un spațiu în care regulile de organizare sunt mult diferite față de țara noastră. Ne dăm seama de sprijinul pe care putem sa îl oferim atât celor din țară, ca slujitori ai Bisericii, cât și să sprijinim comunitățile noastre în fața provocărilor pe care le întâmpină familiile ai căror membri muncesc aici. Deci, roadele acestei întâlniri se văd, în primul rând, într-o cristalizare a imaginii pe care o aveam despre asistența socială din acest spațiu european, catolic, imagine care ne ajută mult în formarea unei poziții vizavi de structura de asistență socială din Biserica Ortodoxă”.

În ce privește proiectul în general, acesta are ca obiective realizarea unei evaluări sistematice, obiective și profesionale a capacității organizaționale și de livrare de servicii sociale, generarea unei strategii instituționale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central și regional, precum și îmbunătățirea competențelor angajaților din cadrul structurilor sociale. În acest sens, partenerii discută despre oportunitățile pe care le au, pentru ca apoi să realizeze un plan de acțiune, o strategie, prin care toți să cunoască mai bine misiunea pe care o au în mod practic. Se va realiza, mai întâi, o evaluare organizațională la nivelul celor 9 eparhii și a Administrației patriarhale, pentru identificarea elementelor caracteristice, a nivelului dezvoltării organizaționale, a nevoilor de formare și a priorităților de dezvoltare. Vor fi organizate sesiuni de training pentru îmbunătățirea competențelor și abilităților de management ale beneficiarilor, vor fi organizate vizite de studiu, se va dezvolta un Centru Național de Formare Continuă, vor fi dezvoltate nouă centre de resurse în eparhiile alese, vor fi puse la dispoziție 10 ateliere locale și două ateliere regionale.

După vizita de lucru în Episcopia Spaniei și Portugaliei, următorul pas va fi definitivarea planului strategic din parohii, urmat de o evaluare internă printr-o analiză a părților slabe realizată de specialiști, după care vor fi schițate obiectivele strategice, fiind plănuite ulterior activitățile sociale.