RODIRE ÎNTRU COMUNIUNE ŞI CONLUCRARE

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea împlinirii a cinci ani de slujire patriarhală, 30 septembrie 2012:   

Taina Bisericii lui Hristos este şi taina rodirii spirituale în Hristos. „Eu sunt Viţa” – spune Hristos Domnul – „voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic (...) căci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 5 şi 16), punând astfel în lumină taina rodirii spirituale ca taină a misiunii Bisericii în lume.  

Sfântul Apostol Pavel numeşte pe creştini împreună-lucrători cu Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 3, 9). Deci, această împreună-lucrare a oamenilor cu Dumnezeu se cultivă în Biserică, deoarece Biserica este icoana comuniunii şi conlucrării din Sfânta Treime.          

Darurile pe care Hristos le dăruieşte fiecăruia sunt făcute roditoare prin conlucrarea noastră cu Sfântul Duh, Duhul Adevărului şi al Iubirii. Iar roadele Duhului Sfânt în viaţa Bisericii şi în viaţa creştinilor, sunt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Galateni 5, 22-23). Rodirea în Hristos este, aşadar, în primul rând, rodire în Duhul Sfânt.

Întrucât rodirea este maturizare şi împlinire, ea înseamnă receptare a darurilor lui Dumnezeu şi cultivare a lor, astfel încât Dăruitorul şi comuniunea cu El devin transparente în roadele arătate.          

Aniversarea a cinci ani de slujire patriarhală este, prin urmare, un prilej deosebit de a mulţumi cu adâncă evlavie lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Bisericii noastre în această perioadă şi de a pomeni cu recunoştinţă şi preţuire pe toţi aceia care ne-au ajutat să facem roditoare aceste daruri, cler şi popor, păstori şi păstoriţi, părinţi şi fii duhovniceşti, fraţi şi surori în Hristos-Domnul.       

Aniversările în Biserică sunt momente de bucurie şi comuniune fraternă, care inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală şi misionară a Bisericii, sunt momente de retrospectivă şi perspectivă, de recunoştinţă şi reînnoire.       

Este vorba de recunoştinţa sau mulţumirea adusă lui Dumnezeu, dar şi de recunoştinţa şi preţuirea arătate persoanelor care au contribuit la lucrarea de rodire a darurilor. Astfel, recunoştinţa ca mulţumire este un act de cultură a sufletului uman şi al comuniunii între contemporani şi între generaţii.           

Cu cinci ani în urmă, în 30 septembrie 2007, cu ocazia întronizării noastre în scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am anunţat priorităţile noastre pastorale privind intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societate, dincolo de zidurile locaşurilor de cult, prin intermediul a trei reţele bisericeşti ortodoxe la nivel naţional şi anume: radio şi televiziune, precum şi un cotidian al Bisericii.        

Astăzi, la împlinirea a cinci ani de slujire patriarhală, aniversăm şi împlinirea a cinci ani de la înfiinţarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, pentru care aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru ajutorul primit de la El în fiinţarea acestei instituţii, împlinită cu multă osteneală şi cheltuială, dar şi cu pasiune şi bucurie.        

Prin Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS şi Ziarul LUMINA, Biserica Ortodoxă Română face astăzi din comunicarea mediatică o lucrare misionară vie, care uneşte libertatea cu responsabilitatea. Cuvintele pline de speranţă din emisiunile şi articolele de ziar sau postate pe site-urile Centrului BASILICA sunt, pentru mulţi dintre români, printre puţinele mesaje luminoase sau pozitive ale fiecărei zile, într-o societate agitată şi dezbinată, în care senzaţionalul şocant şi agresiv înlătură spiritualul paşnic şi profund din viaţa umană.       

De asemenea, o altă misiune şi datorie, asumată odată cu întronizarea noastră ca nou Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a fost construirea Catedralei Mântuirii Neamului, care este, în acelaşi timp, o necesitate practică şi un simbol spiritual naţional.                   
Înfăptuirea acestui ideal pe care l-am primit ca mandat, împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul şi credincioşii, de la vrednicii noştri înaintaşi, a căpătat în aceşti cinci ani de slujire contur concret şi conţinut real, ca început bun, în special prin manifestarea solidarităţii tuturor ierarhilor Sfântului Sinod în sprijinirea acestui proiect, atât prin adoptarea hotărârilor sinodale necesare, cât şi prin continuarea realizării Colectei naţionale bisericeşti.           

Astăzi, la împlinirea a cinci ani de slujire patriarhală, dorim să mulţumim tuturor ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună–slujitori şi împreună-păstori cu noi în Biserica lui Hristos din poporul român.     

Totodată, mulţumim întregului cler, tuturor monahilor şi monahiilor, credincioşilor şi credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara graniţelor României, pentru sprijinul lor spiritual şi material în lucrarea misionară a Bisericii noastre. Le împărtăşim părinteşti binecuvântări şi le cerem să păstreze dreapta credinţă şi să se roage pentru noi, ca să ne ajute Dumnezeu în lucrarea sfântă şi plină de răspundere la care ne-a chemat.

De asemenea, mulţumim tuturor autorităţilor de stat, centrale şi locale, şi tuturor binefăcătorilor şi sponsorilor, pentru ajutorul acordat în susţinerea activităţilor misionare ale Bisericii.   

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ne ajute să folosim această aniversare ca pe un moment luminos de binecuvântare şi bucurie, de întărire a credinţei şi a iubirii frăţeşti, ştiind că aniversarea sau sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi şi un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor!   

† DANIEL    
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române