Adunarea Eparhială din data de 24 ianuarie 2019, Madrid. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei în 2018

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, în cadrul Adunării Eparhiale din data de 24 ianuarie 2019 a făcut bilanţul activităţii desfăşurate în anul 2018.

Administrativ, a continuat creşterea comunităţilor şi s-a ajuns la 137 de parohii, 36 de filii şi 4 mănăstiri. Pe lângă Catedrala de la Madrid, mai sunt 10 spaţii proprii de slujire. În 62 de spaţii de slujire se plăteşte chirie iar 68 de spaţii sunt cedate spre folosire de către Biserica Romano-Catolică (majoritatea) şi autorităţi locale.

Activitatea pastorală este completată şi de grija pentru biserica de mâine prin activităţile cu copiii. Peste 2000 de copii au fost implicaţi în 85 de activităţi şi şcoli parohiale - unele cu o vechime de peste 10 ani.

Tinerii eparhiei noastre, organizaţi în Nepsis – Spania sunt prezenţi în grupuri în 59 de parohii. Activităţile lor au implicat peste 750 de tineri în tabere, proiecte catehetice, sportive de informare şi reprezentare.

Social filantropic parohiile din Episcopia Spaniei şi Portugaliei au reuşit următoarele:

  • Repatrierea a 56 de persoane cu ajutoare de peste 26000 €;
  • Peste 780 de vizite şi asistări în spitale;
  • Peste 180 de vizite şi asistări în penitenciare;
  • Ajutoare pentru persoane nevoiaşe din Spania şi România de peste 75000 €;
  • Ajutoare în alimente – peste 80 tone;
  • Ajutoare de haine, încălţăminte, medicamente – peste 9 tone;
  • Cantine sociale în unele parohii

Acestea au fost posibile prin jertfa credincioşilor, dar şi prin colaborarea cu Banca de alimente, Crucea Roşie şi Caritas.

Aspectul cultural al misiunii bisericii a fost punctat de organizarea celei de a VI şi a VII ediţii a Festivalului de colinde „Bun eşti Doamne, Bun”, a Festivalului de tradiţii şi obiceiuri „Nu uita că eşti român” şi a manifestărilor prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.

Misiunea bisericii se concretizează şi în mediile de comunicare. Site-ul episcopiei noastre lansat în anul 2018 a publicat 157 de ştiri. Prezenţa în reţelele de socializare face accesibilă şi la acest nivel slujirea EORSP.

Anul 2018 a fost anul hirotonirii întru arhiereu a PS Sale, PS Teofil de Iberia, arhiereu vicar al EORSP şi anul împlinirii a 10 ani de arhierie a PS Sale, PS Timotei. Ierarhii eparhiei noastre au reprezentat episcopia la 35 de întâlniri de protocol, au cercetat comunităţile din Spania şi Portugalia în 61 de vizite şi slujiri misionar-pastorale.

 

PC PR. Ciprian Farcaș - Consilier Administrativ al EORSP

 

 

© 2018 Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei.