Final de an la Școala Parohială din Villa-real

Elevii români de la Școala Parohială din Villa-real, Spania, au marcat finalul de an școlar duminică, 24 iunie, printr-o serbare la care a participat întreaga comunitate, program ce a avut loc imediat după Sfânta Liturghie, în biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur”. Pregătiți de doamna preoteasă, prof. Cristina Stoica, tinerii au interpretat cântece religioase și au expus două scenete pline de învățături și simboluri creștine: Nu citești o carte? și Șase pui și-o biată mamă, piese dedicate părinților lor, care se străduiesc să le ofere o educație creștină.

În acest cadru a avut loc și festivitatea de premiere a copiilor care, pe lângă studiul din timpul săptămânii, s-au adunat sâmbătă de sâmbătă, la biserică, pentru a deprinde cunoștințe de Religie Ortodoxă și de Limbă, Cultură și Civilizație Românească. Fiecare a primit câte o diplomă în semn de recunoaștere a efortului educațional depus în cadrul școlii parohiale.

Școala Parohială din Villa-real funcționează chiar de la întemeierea parohiei, iar la cursuri participă copii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Tinerii de peste 15 ani au posibilitatea de a lua parte, în zilele de miercuri, la catehezele ținute de către părintele paroh Aurelian Stoica.

În vederea asigurării unui spațiu corespunzător desfăşurării cursurilor de cateheză şi a celor de Limba şi Literatura Română, Geografia României şi Istoria României, s-a amenajat o mică sală în incinta bisericii. Spațiul a fost dotat și cu o bibliotecă ce cuprinde aproximativ 300 de volume de literatură pentru copii, videoproiector, planșe și manuale. De asemenea, se găsesc aici diverse materiale ilustrative pentru predarea Religiei, astfel încât micuții să înțeleagă cât mai bine noțiunile care le sunt predate, lucru pentru care ei au nevoie de un material cât mai variat și atrăgător, dar și de un spațiu în care să se simtă atrași și încântați.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și nădăjduim ca cei care trăiesc departe de România să conștientizeze cât este de important să le asigure copiilor lor nu numai cele materiale, dar și cele spirituale, căci „cum se deprinde copilul de mic, aşa va rămâne şi când se va face mare, ca şi copacul pe care, de-l va îndrepta cineva când e mlădiţă, rămâne drept; iară de-l va lăsa strâmb, când se va întări nu se va mai îndrepta, ci se va frânge” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre creşterea copiilor)”, relatează preoteasa Cristina Stoica.