Cel de-al 3-lea FORUM CATOLIC-ORTODOX, găzduit la Lisabona

În perioada 5-8 iunie, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, a participat la cel de-al 3-lea Forum Catolic-Ortodox de la Lisabona, ca delegat al Patriarhiei Române, forum ce a avut ca temă Criza economică şi sărăcia. Provocări pentru Europa de astăzi. Întrunirea a fost coprezidată de Cardinalul Péter Erdő, preşedintele Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa, şi de Mitropolitul Gennadios de Sassima de la Patriarhia Ecumenică. Având în vedere tema aleasă, delegaţii Bisericilor Ortodoxe din Europa şi cei ai Conferinţelor Episcopale Catolice din Europa au dezbătut problema crizei economice şi efectele ei asupra continentului, din perspectivă creştină. S-au punctat originile crizei actuale, s-au căutat răspunsuri comune din partea Bisericilor şi a fost examinat rolul pe care Biserica îl are în situaţia cu care se confruntă Europa.

Au participat numeroşi ierarhi, preoţi, cardinali, profesori, dintre care îi amintim pe Mitropolitul grec Policarp al Spaniei şi Portugaliei, Episcopul Franz-Peter Tebartz-van-Elst de Limburg, Arhiepiscopul Paolo Pezzi din Moscova, Episcopul Hugh Gilbert de Aberdeen, Mitropolitul George de Michalovce şi Kosice, Arhiepiscopul Roland Minnerath de Dijon, Egumenul Philaret Bulekov de la Patriarhia Moscovei. La discuţii au fost prezenţi şi experţi în domeniul financiar.

A fost prezentată actuala situaţie în care se găseşte continental nostru, Europa se confruntă cu o criză extrem de dificilă, de care Bisericile sunt conştiente şi îngrijorate, luând contact direct cu mulţime de oameni care suferă de pe urma acestei situaţii economice, dezechilibrul de pe piaţa forţei de muncă fiind tot mai accentuat. Bisericile îndeamnă la păstrarea credinţei în bunul Dumnezeu, la necesitatea de a da sens vieţii, la întoarcerea omului la starea sa firească şi atrag atenţia asupra necesităţii de a remedia erorile din trecut, având responsabilitatea de a contura calea spre un viitor dominat de dreptate şi pace.

Mesajul Bisericilor face trimitere la poziţia şi rolul fiinţei umane în societate, cu accent pe latura economică. Bisericile creştine învaţă că omul îşi găseşte împlinirea în Dumnezeu.

S-a discutat, de asemenea, despre constatarea unei crize morale şi culturale, dincolo de cea economică. În ce priveşte societatea, aceasta ar trebui organizată în aşa fel încât să fie în serviciul cetăţeanului, ci nu invers, iar creştinii sunt chemaţi să contribuie la crearea unei societăţi juste, cu prioritate pe acoperirea necesarului de încadrare în muncă. Reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe şi Catolice adresează, pe această cale, cuvinte de încurajare guvernelor naţionale şi persoanelor abilitate din instituţiile europene în eforturile lor de combatere a crizei, arătând că momentele de greutate prin care trecem acum un pot fi depăşite decât prin harul lui Dumnezeu.

Precedentul Forum Catolic-Ortodox a avut loc la Rhodes, Grecia, în perioada 18-22 octombrie, după ce în anul 2008, evenimentul a fost găzduit la Trente, Italia, în zilele de 11-14 decembrie.